1

Προμήθεια αφισών – προσκλήσεων στο πλαίσιο διοργάνωσης του σεμιναρίου ‘’Κίνηση & Φωνή’’ με τον Χορογράφο Δημήτρη Σωτηρίου στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, από 13/02/2018 έως και 14/02/2018.