Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια άλατος – ψηφίδας (αντιπαγετικού αλατιού) 35.398,23 Kg για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού των κοινόχρηστων χώρων, ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print