ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ-ΠΛΥΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ