ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ