1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ “ΝΙΚΗΣ”