ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΥ-9730