Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων ανταλλακτικών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Φιλαρμονικών, του Δήμου Δράμας και του Καλού Αγρού

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print