Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ -47997 ΚΑΙ ΜΕ-48011

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014
image_print