Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα ασφαλείας του ΚΕΠ, συνολικής δαπάνης 235,60 με το Φ.Π.Α. (190,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print