Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών συντήρησης, για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του δήμου μας (αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων με μικρότερη ή μεγαλύτερη φθορά, προσαρμογή των οργάνων στις απαιτήσεις της ΥΑ 28492/2009 κλπ.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015
image_print