Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων, συνολικής δαπάνης 338,00 € με το Φ.Π.Α. (272,58 € χωρίς Φ.Π.Α.) , όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021
image_print