Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων, συνολικής δαπάνης 19.840,00€ με το Φ.Π.Α. (16.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα».

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
image_print