Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ανταλλακτικών ψύξης θέρμανσης και συναφών εγκαταστάσεων.Προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφορητών για το Α.Π.Κ. Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ.

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023
image_print