1

Προμήθεια ανταλλακτικών ψύξης θέρμανσης και συναφών εγκαταστάσεων.Προμήθεια και τοποθέτηση κυκλοφορητών για το Α.Π.Κ. Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ.