1

Προμήθεια ανθοδεσμών για την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «Ημέρα Γυναίκας».