1

Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων