Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print