ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ