Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017
image_print