Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
image_print