Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print