Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΔΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024
image_print