Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις.Πολυετής υποχρέωση ποσού 14.887,75€ στο έτος 2024

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print