Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για τ ο έτος 2021 υποχρέωση ποσού 14.944,25€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 14.944,25€.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print