Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων και χρωστικών ουσιών για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. στα πλαίσια του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print