1

Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων και άλλων συναφών προϊόντων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021