1

Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.