Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια διακοσίων (200) φυλλαδίων τριάντα δύο σελίδων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print