Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΟΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
image_print