Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια δύο (2) περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου, συνολικής δαπάνης 460,00€ με το Φ.Π.Α. (370,97 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print