Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια δύο (2) πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης δημοτών και διαχείρισης-διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών ραντεβού COVID-19

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print