Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια δύο (2) σταθερών και τριών (3) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών», συνολικής δαπάνης 223,20€ με το Φ.Π.Α. (180,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print