1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ