Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ OIK. ΕΤΟΣ 2017

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017
image_print