Προμήθεια εκτυπωτικού μηχανήματος RICOH MP 6002 για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2020