Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ELPEDISON 2& ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2015

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print