Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
image_print