Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού τρακτέρ, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημ. Κοινότητας Καλού Αγρού, με απ ευθείας ανάθεση.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012
image_print