Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για την λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με απ ευθείας ανάθεση .

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012
image_print