Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, με απ ευθείας ανάθεση.

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012
image_print