Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015
image_print