Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων», συνολικής δαπάνης 450,00 € με το Φ.Π.Α. 24% (362,90 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
image_print