Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ενός (1) περιστρεφόμενου καθίσματος γραφείου», συνολικής δαπάνης 140,00€ με το Φ.Π.Α. (112,91 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
image_print