ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ