Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print