Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023/ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΤΣΑΣ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print