1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ & ΔΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ