Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
image_print