Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΠΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print