ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EUNICE TRADING 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022